All your office needs.

home
CATEGORIES
brands
contact us
about us
promotions
Make Maneerak your homepage |
Change Language ( Thai | English )
What do your office need?
Home » News
 
News
 
Smart Tip: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรืออิงค์เจ็ต?

ถาม: ตอนนี้ผมต้องการเครื่องพิมพ์ไว้ใช้สักเครื่องหนึ่ง แต่สังเกตว่า ราคาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์วันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว คำถามคือ ผมควรจะเลือกซื้อเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือยังควรจะเลือกเป็นอิงค์เจ็ต?

 

ตอบ: โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีราคาสูงกว่าอิงค์เจ็ต แต่นั่นอาจจะไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณไม่เลือกใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งถ้าหากงานพิมพ์ของคุณล้วนเป็นเอกสารขาวดำ เครื่องพิมพ์เลเซอร์น่าจะเป็นคำตอบที่คุ้มค่ากว่า อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพิมพ์ภาพถ่ายคงต้องเลือกใช้อิงค์เจ็ตอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สียังคงมีราคาค่อนข้างสูง ในขณะที่ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมายังไม่สามารถให้คุณภาพความสวยงามได้เท่ากับอิงค์เจ็ต แนะนำว่า ก่อนซื้ออิงค์เจ็ตลองคำนวณต้นทุนของการเปลี่ยนตลับหมึกเทียบกับราคาเครื่องพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า ราคาตลับหมึกจะเท่าๆ กับราคาของเครื่องพิมพ์เลยทีเดียว แต่ถ้าจะเลือกซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ก็ให้ลองเปรียบเทียบราคาของโทนเนอร์ต่อราคาของเครื่องพิมพ์นะครับ
บทความจาก http://www.arip.co.th/tips.php?id=404630
 
advertisement
 
 
What people have viewed most ...
 
Products
brands
     
   
 
 
 
 
   
 
  Locations of visitors to this page

Mississippi Jones Act Lawyer
hitcountersite.com Counter